Leiden - Kooiplein

De transitie van een gesloten 'burchtmodel' naar een open groene wijk met een bruisend winkelcentrum

Vanuit het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord staat de herontwikkeling van Het Plein al zeer lang op de agenda. In 2010 hebben de Gemeente Leiden, ontwikkelaar Proper-Stok en de Sleutels een akkoord ondertekend voor de uitwerking van het nieuwe Kooiplein. Dit is gebaseerd op een stedenbouwkundige plan van KCAP. Dit betekent dat de ontwikkelaar Proper-Stok samen met de Sleutels  (Kooiplein Leiden CV) de plannen voor het Kooiplein gaat realiseren.

 

Het Plein
Het Plein vormt het bruisende hart van Leiden Noord, nu nog bekend als het Kooiplein. Maar de komende jaren gaat er veel gebeuren. Het startsein is reeds gegeven door de opening van Het Gebouw, de brede school die ook ligt aan Het Plein. Verouderde gebouwen maken plaats voor nieuwe, openbare ruimten worden aangepakt en verfraaid. Het Plein speelt daarin een centrale rol. De bestaande voorzieningen worden uitgebreid met nieuwe winkels en zorgvoorzieningen. Zo komen er twee nieuwe grote supermarkten, aangevuld met diverse vers- en dagwinkels voor uw dagelijkse boodschappen. Ook komt er een zorgcluster aan de Kooilaan en de Willem de Zwijgerlaan.

De sterke punten van het plan zijn:

  -        goede aansluiting op de omliggende bebouwing;
  -        mix van woonmilieus en variatie in woningtypes;
  -        nieuwe voorzieningen en winkels;
  -        goede parkeervoorzieningen;
  -        compact en autovrij winkelcentrum;
  -        hoogteverschil overkluizing binnen het plan opgelost;
  -        goede aansluiting op noordzijde Willem de Zwijgerlaan en Tuin van Noord.

Stand van zaken
De herontwikkeling van Het Plein bestaat uit verschillende delen. Inmiddels is gestart met deelgebied 3A, de bouw van het appartementencomplex (met sociale huurwoningen) op de hoek van de Kooilaan en Willem de Zwijgerlaan. Na zomer wordt aan de zuidelijke kant van Het Plein het Marecollege gesloopt. Hier gaat begin 2014 de realisatie van deelgebied 5A en 5B van start. In dit deelgebied wordt een parkeergarage, een supermarkt en een groot aantal andere voorzieningen gebouwd. Erboven komen eengezinswoningen en appartementen (zowel in de vrije als de sociale huur- en verkoopsector). Daarna is deelgebied 4A aan de beurt: de realisatie van een tweede supermarkt en diverse woningen. Ook in dit deel is rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid, zodat de parkeerdruk in de omgeving gelijk blijft of zelfs vermindert. Op de begane grond van het complex De Waaier verdwijnen door het oplopende maaiveld twee woningen. De huidige bewoners zijn hierover geïnformeerd en worden begeleid naar passende huisvesting.

Momenteel wordt gewerkt aan de invulling en planning voor de overige delen. In 2019 moet Het Plein helemaal gereed zijn.

Meer informatie over de ontwikkelingen van het Kooiplein in Leiden kunt u volgen via de website Hetpleinvanleiden.

Contactpersoon:
Bram van Eck
Woonontwikkelaar
Proper-Stok / Heijmans Vastgoed
BEck@Heijmans.nl
Tel.: 010-2662806